รายละเอียดการแบ่งชำระเงิน สำหรับการจัดฟัน

เริ่มต้นที่ 38,000 บาท

ไม่รวมค่าอุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูนระหว่างการรักษา
ก่อนการรักษาต้องพิมพ์ปากทำโมเดลฟัน เพื่อใช้ในการวางแผนการรักษา 1000 บาท
เอ็กซเรย์ฟิลม์ใหญ่ เพื่อดูลักษณะโครงสร้างของขากรรไกร และใบหน้า เพื่อใช้ในการวางแผนการรักษา 500 บาท 2 ฟิลม์ รวมเป็น 1000 บาท

เริ่มต้นติดเครื่องมือ สามารถเลือกจ่ายได้เป็น 3 แบบ คือ

จ่าย 3 เดือนแรก (เดือนละครั้ง) ครั้งละ 5000 บาท หรือ
จ่าย 4 เดือนแรก (เดือนละครั้ง) ครั้งละ 4000 บาท หรือ
จ่าย 5 เดือนแรก (เดือนละครั้ง) ครั้งละ 3000 บาท
(การรักษา 2 ครั้งแรกเป็นการติดเครื่องมือ และหลังจากนั้นจะเป็นการปรับเครื่องมือ)

หลังจากนั้น จ่ายค่าปรับเครื่องมือ เดือนละ 1000 บาท จนครบ 38000 บาท และถ้าหากยังไม่เสร็จก็จะไม่มีค่าใช้จ่ายอีกจนกว่าจะเสร็จ

หลังจากการจัดฟันเสร็จแล้ว ต้องทำเครื่องมือคงสภาพฟัน (รีเทนเนอร์) 2 ชิ้น ค่ารักษาประมาณ 2000 บาท/ชิ้น